Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Fizycy  z UAM postanowili zelektryzować nas swoim pokazem i zrobili to wystrzałowo!!Dowiedzieliśmy się,jak człowiek stopniowo poznawał elektryczność – było balonowe czary-mary rażący piorunami palec gromowładny i drabina Jakubowa. Były momenty pełne grozy – kiedy podczas burzy z grzmotami, błyskawicami i piorunami wystrzelonymi z armat, zapalił się dom. Naukowcy ubrani w ochronne kaski gasili pożar, a uczniowie musieli sprawdzić instalację elektryczną po pożarze. Domek otrzymał piorunochron i piorun został ujarzmiony. Odbyły się też walki na ogniste miecze uczniów Jedi oraz zawody w siłowaniu na półkule magdeburskie i rozdzielanie „zassanych” ksiąg telefonicznych. Spotkanie było niezwykle emocjonujące i radosne. Naukowy Dzień Dziecka mocno zaangażował małych pacjentów, pozwolił im oderwać myśli od codzienności szpitala i przyniósł nowe doświadczenie otaczającego świata. Na koniec ku ogólnej radości wszyscy otrzymali drobne upominki.

Projekt dofinansowany przez Fundację UAM w ramach III edycji konkursu FUND_AKCJA 2019.