Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W roku szkolnym 2020/2021 w nasza szkoła przystąpiła  do  Ogólnopolskiego  Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”.

 

Do 14 maja 2021 roku na oddziałach szkolnych będziemy wykonywać różnorodne zadania związane z wprowadzaniem uczniów w świat wartości: współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wskazywać będziemy wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Będziemy także wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Zapraszamy do oglądania naszych relacji!