Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

19 kwietnia na jednym z oddziałów odbył się trening TAI CHI ChUAN (stara chińska sztuka poruszania się).

Technika o dużych walorach zdrowotnych, która może usprawniać osoby w różnym wieku i o różnej wydolności fizycznej. Spotkanie przebiegło w skupieniu, przy muzyce medytacyjnej ,,Shaolin Temple TAI CHI”, Trening obejmował ćwiczenia statyczne i dynamiczne. Dzieci wraz z rodzicami miały dużo radości ze wspólnych ćwiczeń – rozciąganie całego ciała we wszystkich kierunkach przy jednoczesnym osadzaniu ciężaru w celu stabilizacji postawy oraz trening ogólnorozwojowy.