Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

My jako szkoła partnerska

Job Shadowing nauczycieli z Rumunii 

Na początku września 2021 roku grupa nauczycieli ze szkoły szpitalnej przy Liecuel Technologic w Bukareszcie odbywała w naszej mobilność: job shadowing. Byli to nauczyciele edukacji wczesnoszkolne, języka rumuńkiego i angielskiego, fizyki oraz geografii.  Przypatrywali się oni pracy nauczycieli dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych, przy uwzględnieniu specyfiki pracy na danym oddziale szpitalnym. Podczas swojej wizyty poznali także pracę nauczycieli w ZSS 111, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Poznaniu. 
Wizyta nauczycieli szkoły szpitalnej z Rumunii pozwoliła na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapoznać się z problemami, z którymi borykają się nauczyciele szkolnictwa specjalnego.