Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Kadra

 Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły – Beata Łukomska

Z-ca Dyrektora Szkoły – Romualda Rabsztyńska

Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego – Małgorzata Siewkowska

 

Zespół Nauczycieli Przedszkola

Elżbieta Cieślewicz

Karolina Futro

Agnieszka Guzicka

Małgorzata Knypińska

Henryka Łucka

Joanna Malińska

Elżbieta Piasta

Maria Pietraszewska

Dorota Szamrej

Karolina Szemraj

 Agnieszka Gawlik-Łupkowska

 

Zespół Wychowawców Zajęć Pozalekcyjnych

Agnieszka Błaszyk-Pawlak

Sylwia Błażejczak

Agnieszka Grabowska

Małgorzata Günther 

Magdalena Jankowska

Aleksandra Kowalczyk

Marta Roszczak

Małgorzata Siewkowska

Sandra Tonder

Magdalena Wojciechowska

Ewa Michalak

Iwona Boratyńska

Klaudia Cichocka

 

Zespół Nauczycieli

edukacja wczesnoszkolna – Beata Łukomska

   Elżbieta Czapczyk

   Małgorzata Gasińska

   Beata Marciniak

   Monika Bajsarowicz

                                                     Agata Zendlewicz -Morysiak

 

matematyka – Sabina Krupska

   Izabela Rujna

   Lidia Wysoczyńska

                           Magdalena Śniecińska

                           Katarzyna Mówka

 

język polski – Romualda Rabsztyńska

  Katarzyna Maciejewska

  Anna Maćkowiak

  Agnieszka Napierała

                           Anna Sękowska

                           Agnieszka Zielińska-Wnuk

 

historia  Joanna Ptak

  Anna Grelka-Szymkowiak

                  Edyta Grochowska

                 

fizyka – Katarzyna Rzepczyk

                 Katarzyna Mówka

 

chemia – Ksenia Matuszewska

                 Izabela Seyna-Falkowska

                 Lidia Zarańska

 

biologia – Ksenia Matuszewska

                   Marta Ida Pohl

                   Bartosz Gogulski

 

geografia – Hanna Urbaniak

                     Arleta Szymanda

 

przyroda – Hanna Urbaniak

                     Marta Ida Pohl

 

język niemiecki – Izabela Kulczyńska

                                  Barbara Kantorska

                                

język angielski – Aldona Nyka

                               Joanna Ptak

                               Karolina Szemraj

                               Hanna Gumna-Warchołek

                               Klaudia Cichocka

                               Dagmara Kałużna

 

informatyka – Aneta Szymanowska

 

muzyka – Joanna Linka

 

plastyka i zajęcia artystyczne – Agata Zendlewicz-Morysiak

 

edukacja dla bezpieczeństwa –  Anna Klim

 

religia – Patrycja Bosa 

                 Aldona Borkowska

                 ks. Bartosz Rojna

 

technika – Krzysztof Gąsiorowski

 

podstawy przedsiębiorczości – Krzysztof Gąsiorowski

biznes i zarządzanie  – Krzysztof Gąsiorowski

 

Administracja

Beata Bartkowiak

Małgorzata Janicka

 

 ********************************************

 

Poniżej zamieszczona jest tabela dyżurów nauczycieli. Bardzo prosimy Rodziców, by przed spotkaniem kontaktowali się z nauczycielami poprzez wiadomość e-mail albo telefonicznie (tel. 61 8491 483), by wcześniej ustalić dogodne miejsce spotkania.

 

Harmonogram dyspozycyjności nauczycieli