Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Bajka moim przyjacielem

                     

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

 Albert Einstein

 

Bajki kształcą wyobraźnię, rozwijają własną inicjatywę, twórczość, umiejętność słuchania, kształtują pozytywne relacje i poczucie bezpieczeństwa.

Choroba i wynikający z niej pobyt w szpitalu jest źródłem sytuacji stresowych, wyzwalających silne reakcje negatywne, z którymi dziecko nie potrafi sobie radzić.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci przebywających w szpitalu został opracowany program działań wychowawczo– terapeutycznych „ Bajka moim przyjacielem”.  Ma  on na celu stworzenie przyjaznego klimatu, zmniejszenie lęku związanego z rozłąką, pobytem w szpitalu i leczeniem. Przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym z możliwością rozszerzenia na inne grupy wiekowe. W zajęciach prowadzonych w ramach programu wykorzystywane są bajki relaksacyjne dla wywołania pozytywnego stanu emocjonalnego, w czym pomaga odpowiedni podkład muzyczny. Obok bajek relaksacyjnych stosowane są bajki psychoterapeutyczne ukazujące dzieciom możliwości radzenia sobie z lękiem związanym z pobytem w szpitalu.

Zajęcia prowadzone są od 2011 r. na różnych oddziałach szpitalnych. Mają one charakter indywidualny lub grupowy. Urozmaicane są często poprzez przedstawienie bajki w formie zabawy teatralnej z użyciem pacynek, wykorzystywanie technik plastycznych – rysunków, wycinanek, techniki papierczaków, origami.  Często do zajęć włączają się rodzice, którzy zachęcani są do kontynuowania działań o podobnym charakterze.

Program ten został napisany i jest realizowany przez nauczycielkę przedszkola panią Karolinę Futro.