Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Stowarzyszenie „WYSTARCZY GEST”

 

Stowarzyszenie „Wystarczy Gest”    

 

Nasze Stowarzyszenie działa od kwietnia 2014 roku. Powstało z inicjatywy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych nr 110. Inicjuje, wspiera i organizuje działalność oświatowo – kulturalną oraz twórczość artystyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi również działalność charytatywną, wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży przewlekle chorych. Swoje cele realizuje m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festynów, wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych oraz organizowanie konkursów, zajęć tematycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Naszymi podopiecznymi są dzieci przewlekle chore i przebywające w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

 

Dane kontaktowe:

ul.Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

 

wystarczygest@gmail.com

www.wystarczygest.pl

tel. 727 909 050

 

 

Konto bankowe:

 BGŻ BNP PARIBAS

32 2030 0045 1110 0000 0427 0730

 

Logo Stowarzyszenia