Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dokumenty dla pracowników

Fundusz zdrowotny


fundusz zdrowotny – wniosek

 

ZFŚS


oświadczenie o dochodach

świadczenia socjalne -wniosek

pożyczka mieszkaniowa – wniosek

pożyczka mieszkaniowa – umowa

 

Urlopy


wniosek urlopowy (wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, szkoleniowy, opieka nad dzieckiem)

urlop bezpłatny – wniosek

urlop wychowawczy – wniosek

urlop wychowawczy – oświadczenie

urlop rodzicielski – wniosek

urlop macierzyński – wniosek

opieka nad dzieckiem – wniosek o zasiłek

opieka nad członkiem rodziny – wniosek o zasiłek

 

Wyjście prywatne w godzinach pracy


wniosek 

 

 

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego


wniosek

 

 

Refundacja szkoleń


wniosek nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

 

 

 

Legitymacja służbowa


legitymacja służbowa – wniosek

wniosek o delegację