Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

HOPE

 

 

 

 

 

HOPE (Hospital Organization of Pedagogues in Europe) jest międzynarodową organizacją  zrzeszającą szkoły szpitalne oraz nauczycieli i pedagogów pracujących z chorymi dziećmi. HOPE  swoją działalnością obejmuje przede wszystkim szkoły na terenie Europy, ale członkami organizacji są również nauczyciele z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii czy Ekwadoru.

W Polsce, już od 10 lat, z HOPE współpracuje prawie 30 nauczycieli pracujących na co dzień w szkołach szpitalnych.

Działalność organizacji skupia się na wymianie doświadczeń pomiędzy krajami  w zakresie dzielenia się wiedzą dotyczącą nauczania – uczenia się w szpitalu,  poprawy jakości pracy i innowacyjnych rozwiązań, realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotkniętych przewlekłą chorobą  oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom przebywającym w szpitalu.

Pedagodzy i nauczyciele będący członkami HOPE mają możliwość spotykania się na cyklicznych kongresach, które odbywają się w wybranych krajach Europy

Więcej informacji na temat można znaleźć na stronie internetowej www.hospitalteachers.eu oraz  na facebooku.

Ostatni Kongres odbył się w Poznaniu w maju 2018r. Poruszał problematykę związaną z integracją dzieci chorych i z przeciwdziałaniem wykluczaniu dzieci chorych i niepełnosprawnych z życia społecznego.      

 

 

 

 

 

 

 

XII Międzynarodowy Kongres HOPE planowany był na maj 2022 r. w Mediolanie we Włoszech. Sytuacja pandemii Covid-19 nie pozwoliła na bezpieczną podróż w tym czasie, konferencja została przełożona na 8-12 maja 2023 r.  Tematem konferencji będzie „Kształtowanie przyszłości za pomocą edukacji: kultury, relacje, kompetencje”.