Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Historia

JESTEŚMY SZKOŁĄ, W KTÓREJ NAUKĄ BAWIMY,

A ZABAWĄ UCZYMY.

Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego, zachowanie ciągłości nauczania oraz pomaga w wyrównywaniu zaległości spowodowanych chorobą. Dzieci i młodzież pracują zgodnie z podręcznikami i programami wybranymi przez ich szkoły macierzyste. Czas trwania lekcji, sposób i tempo omawiania materiału dostosowywane są do  potrzeb psychofizycznych pacjentów.

Opuszczając szpital, uczeń otrzymuje zaświadczenie o ocenach uzyskanych w trakcie zajęć edukacyjnych.

Uczniowie mogą być klasyfikowani oraz mogą otrzymywać świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. Mają też możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.

Stwarzamy wychowankom warunki do samorealizacji poprzez różne formy działalności intelektualnej i praktycznej. Wspomagamy i podnosimy jakość procesu leczenia, a zajęcia dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka przewlekle chorego. Troszczymy się o to, by skutki choroby i hospitalizacji w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość funkcjonowania dzieci.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez różnorodne formy zajęć. Mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Biorą udział w licznych konkursach.

Stwarzamy sytuacje, które pomagają  dziecku odnieść sukces i pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.

 Szkoła działa w następujących szpitalach:
* w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego – ul. Szpitalna 27/33;
* w Szpitalu Klinicznym im. Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego – ul. Przybyszewskiego 49;

 

HISTORIA

W dniu 6 października 1965 r. został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Szpitala Klinicznego nr 5 AM w Poznaniu. Trzy lata później otwarta została pierwsza klinika – Klinika Psychiatrii. Oficjalnie szpital oddano w roku 1972. Jednak już od 1969 r. w codzienne życie szpitala  na stałe wpisała się praca szkoły. Bowiem 1 października  został utworzony  pierwszy zespół szkolny w    II Klinice Pediatrii, a 1 lutego 1970 powstał drugi zespół w Klinice Psychiatrii. Szkoła została powołana z dniem 1 września 1971 r.  W  lutym następnego roku na potrzeby szkoły przydzielono jedno pomieszczenie o powierzchni 12 m,  w którym mieścił się sekretariat, kancelaria, pokój nauczycielski i biblioteka.

O  utworzenie szkoły zabiegał ówczesny kierownik Kliniki Pediatrii AM pan prof. Olech Szczepski, który już wcześniej współpracował z pedagogami z przedszkola nr 73 działającego w szpitalu na ul. Jackowskiego.

 

Początki szkoły

Założycielem szkoły, a potem jej wieloletnim dyrektorem był pan Stanisław Gromadziński. Później tę funkcję pełnił pan Edmund Anioła, a następnie – przez 23 lata pani Barbara Greser. Obecnie dyrektorem jest pani Beata Łukomska.

Praca dyrektorów wspierana była przez ich zastępców – bowiem szkoła rozrastała się. Zostały utworzone nowe oddziały szpitalne, a szkoła  swoją opieką objęła dzieci chore na gruźlicę leżące w szpitalu na Szamarzewskiego oraz dzieci ze szpitala na ul. Przybyszewskiego z oddziałów neurologii rozwojowej, dermatologii, laryngologii, a później parazytologii i chorób tropikalnych.

W tym samym czasie  na terenie szpitala działało przedszkole, którego dyrektorami były kolejno panie: Janina Krawiec, Irena Sawala i Maria Maik.

W roku 2001 nastąpiło połączenie wszystkich działających w szpitalu placówek – przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w jeden  Zespół Szkół nr 110. W roku 2017 zostało powołane liceum ogólnokształcące.

 

Szkoła dzisiaj

 

Dzisiaj Zespól Szkół nr 110 tworzy:

  • Przedszkole Specjalne nr 107
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 110
  • Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr 5.

 

Współpraca zagraniczna

 

Szkoła na przestrzeni ostatnich kilku lat współpracowała z organizacjami międzynarodowymi. Dyrektor szkoły wraz z kadrą uczestniczył w międzynarodowej konferencji dla pedagogów szpitalnych w Moskwie w listopadzie 2018 w ramach projektu „We Teach/They Learn” (Uchim/Znaem).

Kadra placówki była zaangażowana w zorganizowanie w Poznaniu międzynarodowego XI Kongresu HOPE dla pedagogów szpitalnych dla 200 uczestników z 33 krajów na temat „Equal education in hospital schools. How to put a stop to exclusion of sick children and their families? (Szkoła szpitalna jako element edukacji równościowej zapobiegający wykluczeniu dzieci i ich rodzin dotkniętych przewlekłą chorobą) w maju 2018 r.

W poprzednich latach pracownicy szkoły brali udział w kongresach HOPE „Together for a better education of sick children andadolescents. Preparing pedaogoues to work i n the multidisciplinary team in hospital” w Bukareszcie w 2014 r. oraz w Wiedniu w 2016 r. -„Migration, Multilingualism and Medical Needs – Pedagogics for the 21st Century”.

Kilkoro nauczycieli brało udział w zagranicznych seminariach kontaktowych eTwinning w Paryżu 2016 r. i Brukseli 2017 r.

Ponadto nauczyciele korzystają z oferty platformy eTwinning od 2012 r. wzbogacając swój warsztat poprzez kursy e-learningowe oraz współpracę z nauczycielami europejskich szkół poprzez realizację wspólnych projektów i publikację rezultatów projektów. Projekty zrealizowane w ramach platformy eTwinning to przede wszystkim projekty o współpracy międzynarodowej.  

Nasza placówka umożliwiła studentom i z Indonezji i Australii odbyć wolontariat w ramach AIESEC.

W roku 2019 szkoła w ramach programu Erasmus+ rozpoczęła projekt „ Hospital teacher – sensitivity, optimism, professionalism. Pedagog szpitalny- wrażliwość, optymizm, profesjonalizm”. Jest to już drugi projekt szkoły w ramach programu Erasmus+.

 We wrześniu 2021 roku szkoła stała się placówką partnerską dla szkoły szpitalnej z Rumunii. Nauczyciele z Liceul Tehnologic Special Nr. 3 w Bukareszcie obserwowali zajęcia, przypatrywali się  organizacji pracy szkoły w szpitalu a także zapoznali się z systemem edukacji w Polsce.