Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Wydarzenia

        

 

Nasza szkoła przyłączyła się do obchodzonego w Europie i poza nią „Erasmus Days” oraz Międzynarodowego Dnia Języków. Podczas zajęć została przybliżona postać Erazma z Rotterdamu, od którego bierze nazwa europejskiego programu na rzecz rozwoju edukacji i sportu – Erasmus+. Uczniowie poznali program Erasmus+ , różnego rodzaju logo oraz projektowali logotyp dla projektu naszej szkoły „Nauczyciel szpitalny- profesjonalizm, optymizm, wrażliwość”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Mogli również, poprzez zabawę doświadczyć siły znajomości języków obcych. Z wyrazu „Konstantynopol” układali nowe wyrazy, poznali kilka słów w języku litewskim oraz pisali cyrylicą.

*********************************************************************************************************************************

Job shadowing w Finlandii.

W dniach 10-14 lutego 2020 roku nauczycielki przedszkola z naszego Zespołu Szkół uczestniczyły w mobilności job shadowing w Oulu w Finlandii. Podczas wizyty odwiedziłyśmy „Tierna School” i miałyśmy okazję zaobserwować zajęcia przedszkolne oraz dydaktyczne i wychowawcze w szkole szpitalnej, a także zajęcia z zakresu edukacji specjalnej. Wymieniłyśmy się doświadczeniami w pracy nauczyciela w szkole szpitalnej oraz nawiązałyśmy kontakt w celu dalszej współpracy międzynarodowej. Zachwyciłyśmy się jednym z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. 

***********************************************************************************************************************************

 Job shadowing w Bułgarii.

W dniach 4- 8 października 2021 roku nauczyciele naszej szkoły, w ramach projektu Erasmus+ „ Pedagog szkolny –  wrażliwość, optymizm, profesjonalizm” uczestniczyli w mobilności job shadowing w Bułgarii. Podczas wizyty poznaliśmy pracę nauczycieli szkół szpitalnych w Sofii i Plowdiw. Wizyta otworzyła nam możliwość współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dzielenie się pomysłami.

   

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************************************************************

Hiszpania   

W ramach projektu Erasmus+ „Pedagog szpitalny – profesjonalizm, optymizm, wrażliwość” obserwowaliśmy pracę szkół szpitalnych w Madrycie. Poznaliśmy pracę nauczycieli w szpitalu psychiatrii w Getafe, w szpitalach dziecięcych w Leganes oraz w centrum edukacyjnym nauczycieli szpitalnych uczących pacjentów w ich domach. Mieliśmy możliwość poznania stosowanych przez nich pomocy dydaktycznych oraz TIK. Nauczyliśmy się stosowania przydatnych w pracy nauczyciela szpitalnego aplikacji z wykorzystaniem technologii 3D. Przykładem tego jest możliwość spotkania się z dinozaurem.

********************************************************************************************************************************************

Austria 

Uczestnicząc w projekcie Erasmus+ odwiedziliśmy Wiedeń. Dzięki życzliwości i trosce Polaków – nauczycieli pracujących tam od 30 lat, gościliśmy w kilku placówkach szkolnych i zobaczyliśmy codzienną pracę szkoły wiedeńskiej. Pierwszego dnia dotarliśmy do Integrative Schule Hernals – jest to nowoczesna szkoła integracyjna w pełni odpowiadająca na potrzeby dzieci chorych i zdrowych. Szkoła z pływalnią, przestronnymi salami lekcyjnymi, gdzie w klasach integracyjnych przebywa maksymalnie 6 osób, którymi opiekuje się troje nauczycieli. Drugiego dnia wyjechaliśmy do miejscowości Tullnerfeld, gdzie spotkaliśmy się z koordynatorem szkoły szpitalnej znajdującej się przy tamtejszej klinice. Odwiedziliśmy oddział psychiatryczny, podziwialiśmy sposób jego urządzenia – szczególnie kuchnię i sale terapeutyczne, których duża liczba nas zaskoczyła (osobna sala do muzykoterapii). Uczniowie przebywający w tej placówce mają swobodę działania – samodzielnie sprzątają pokoje, raz w tygodniu przygotowują posiłek dla wszystkich, wcześniej robiąc zakupy. Do praktyki tego miejsca należy organizowanie różnego rodzaju wycieczek, w których uczniowie biorą udział bez opiekunów. Tego dnia dotarliśmy także do siedziby Stowarzyszenia Pilgrim, które oficjalnie zaprosiło naszą delegację do stolicy Austrii. Pilgrim od 20 lat promuje edukację dla zrównoważonego rozwoju, obejmującego ekologię, ekonomię, działania prospołeczne oraz duchowość zachęcając szkoły i instytucje do tworzenia projektów w ramach międzynarodowej sieci pedagogicznej. Ostatniego dnia odwiedziliśmy Vienna Business School; jest to liceum ekonomiczne z ponad 100-letnią tradycją kształcące przyszłych biznesmenów, pochodzących z różnych krajów i kultur. Szkoła mieści się w pięknym budynku w centrum Wiednia.

********************************************************************************************************************************************

Finlandia   

W dniach 30.05.2022 – 01.06.2022 odwiedziłyśmy Kiinamyllyn koulu – szkołę szpitalną znajdującą się w Turku w Finlandii. Szkoła ta obejmuje opieką i nauką dzieci  przebywające na leczeniu  w Klinice Dzieci i Młodzieży  Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Turku ( dzieci z chorobami somatycznymi), oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, będącej  również częścią w/w szpitala. Placówka  ta zapewnia  również naukę uczniom, którzy z uwagi na  problemy zdrowotne natury psychicznej, co do których istnieje obawa, że mogą porzucić szkołę.   Z uwagi na wielkość szpitala uczniowie szkoły Kinamylly uczą się w kilku budynkach.
 

 

********************************************************************************************************************************************

Portugalia 

W szkole podstawowej Agrupamento vertical de escolas, w  małej miejscowości pod Porto miało miejsce spotkanie nauczycielek z naszej placówki, z wyjątkowymi i niezwykle otwartymi na wymianę doświadczeń, dydaktykami ze szkoły w Portugalii.  Szkoły w Portugalii i w Polsce na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie – uczniowie chodzący w tornistrach do szkoły, tablice multimedialne, które wspierają dzieci w utrwalaniu wiedzy, przerwy na podwórku. Po dłuższej obserwacji zaskakuje jednak bardzo wiele rzeczy- uczniowie w klasie 1, którzy potrafią pracować na ułamkach; całe korkowe ściany w salach, ważny egzamin dający przepustkę do szkoły średniej z przedmiotów plastyczno-technicznych, bezproblemowe mówienie o biedzie we własnej rodzinie. Relacje uczeń-nauczyciel-personel są tam bardzo bliskie. Każdy jest sobie równy, a uczeń ma szacunek do nauczycieli, mimo tego, że relacje nie są tak oficjalne jak w Polsce.  Udział w lekcjach pokazowych, związanych z ochroną środowiska, stworzył ważną więź i poczucie globalnej wspólnoty. Miło jest poczuć, że dla kraju oddalonego od naszego o ponad 2 tysiące km, sprawy dbania o planetę, są równie istotne jak dla nas. Praktyka zdobyta w szkole w Portugalii była nie tylko wspaniałym doświadczeniem kulturowo-społecznym (ludzie, jedzenie, zachowania), ale również cenną lekcją, która otwiera oczy na aspekty, które w Polskiej szkole wydają się być głęboko zakorzenione i nie do zmiany.

********************************************************************************************************************************************

Rumunia 

W dniach 24-26 maja 2022r. nauczycielki naszej szkoły w ramach programu Erasmus + zwiedzały placówki edukacyjne w Rumunii – liceum specjalne oraz stowarzyszenia działające na rzecz dzieci przewlekle chorych.  Celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania ww. placówek oraz warsztatu pracy i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy nauczycieli. Istotne było także nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innego kraju oraz wymiana doświadczeń na gruncie zawodowym. Pozwoliło to zauważyć różnice w edukacji dzieci chorych w Polsce i w Rumunii, co wynikało z odmienności funkcjonowania systemów oświatowych.  Uwagę naszą zwróciła niezwykła gościnność i życzliwość nauczycieli i personelu szpitalnego wobec dzieci i ich opiekunów oraz niemalże rodzinna atmosfera panująca w tych szkołach. Wyjazd do Rumunii stał się dla naszych nauczycieli okazją do poznania systemu edukacji w Rumunii, nawiązania relacji zawodowych, poszerzenia horyzontów, otwarcia się na historię i kulturę Rumunii, a także wykorzystania nabytych umiejętności językowych i informatycznych.

********************************************************************************************************************************************

Włochy   

W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Pedagog szpitalny – wrażliwość, optymizm, profesjonalizm” poznawałyśmy pracę w szkołach szpitalnych we Włoszech. W dniach 30.05.– 01.06.2022 obserwowałyśmy pracę nauczycieli i uczniów w szkołach szpitalnych w Bolzano i Merano. Szkoła szpitalna w Bolzano jest szkołą prowadzoną przez państwo, istnieje od 1997 rokuz godnie z włoskim systemem edukacyjnym. Zajęcia odbywają się codziennie przez cały rok szkolny. Bolzano jest stolicą Tyrolu Południowego. Na terenie tej prowincji gwarantowane jest równouprawnienie dwóch języków: niemieckiego i włoskiego. System edukacji podzielony jest według tych języków. Istnieją więc jednocześnie szkoły niemieckojęzyczne i włoskojęzyczne. Szkoła szpitalna w Bolzano oferuje dzieciom edukację i zajęcia zarówno w języku niemieckim, jak i włoskim od przedszkola do ukończenia 18 roku życia. Szkoła szpitalna w Bolzano obejmuje oddział onkologiczny i pediatryczny, dwie inne filie tej szkoły działają w Merano i Brixen, gdzie obejmują oddziały pediatryczne oraz psychiatrii dziecięcej. Przez okres naszego pobytu miałyśmy okazję przyglądać się działaniom edukacyjnym oraz opiekuńczym zarówno w szpitalu w Bolzano, jak i w Merano. 

********************************************************************************************************************************************

Hiszpania   

W ramach projektu naszej szkoły, Erasmus + przez trzy dni gościła nas szkoła: IES PORT D’ALCUDIA na Majorce. Jest to publiczna szkoła średnia, która przyjmuje również młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do tzw. klas UEECO. Uczennice i uczniowie, często z poważnymi niepełnosprawnościami, wspierane przez swoich opiekunów, uczestniczą w życiu szkoły. Integracja wszystkich uczniów jest naturalna. Uczy zrozumienia i empatii. Wspólnie z uczniami klasy UEECO zwiedzałyśmy miasto Alcudia, a następnego dnia obejrzałyśmy w miejskim teatrze szkolne przedstawienie. Hiszpańska szkoła wyróżnia się: czystością, uśmiechem i entuzjazmem, większości nauczycieli i uczniów. Prawostronnym ruchem, na wszystkich szkolnych korytarzach. Żółte linie połowiące długości korytarzy, w towarzystwie strzałek wyznaczających kierunek ruchu, skutecznie wyedukowały uczniów. Nikt na nikogo nie wpadał. Naszym zadaniem była obserwacja pracy szkoły. Poznałyśmy dyrekcję placówki, nauczycielki i nauczycieli. Wyodrębnione, ustronne miejsca wyposażone w komputery z Internetem, służyły do odpoczynku i pracy własnej nauczycieli, poszczególnych bloków. Była też wspólna przestrzeń pozalekcyjna, przypominająca pokój nauczycielski. Obserwowałyśmy lekcje języka angielskiego, matematyki, historii i techniki. Każde zajęcia wspierała praca w grupie, współdzielenie się wiedzą i praktyczne zastosowania omawianych zagadnień. Teorię minimalizowano. Dwadzieścia procent uczniów szkoły, nie jest narodowości hiszpańskiej. Dlatego pierwszy rok pobytu w szkole, to nauka języka hiszpańskiego, równolegle z angielskim. Szkoła aktywnie współpracując z Google, korzysta z proponowanych narzędzi. Hiszpańska mobilność była dla nas nowym, kształcącym doświadczeniem.

 

********************************************************************************************************************************************

Grecja  – kurs metodyczny   

W dniach 13 – 17.06.2022r. nauczycielki przedszkola uczestniczyły w kursie metodycznym pt. „EESTE[A]M – Early Education STE[A]M” w Atenach. W ramach kursu poznawały metodę pracy z dziećmi opartą na integracji nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, której celem jest kształtowanie kompetencji przyszłości już u najmłodszych uczniów. Nauczycielki doskonaliły umiejętności językowe oraz miały możliwość wymiany doświadczeń z pedagogami z Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec. W ramach wyjazdu poznały kulturę oraz zabytki starożytnej Grecji.

Rozmiar czcionki
Kontrast