Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

21 marca na jednym z oddziałów przeprowadziliśmy interdyscyplinarne zajęcia dotyczące polskich tradycji wiosennych.

Przygotowaliśmy zielony gaik, zaśpiewaliśmy piosenkę i zatańczyliśmy wielkopolski taniec. Dużą radość sprawiło uczniom przeganianie z oddziału zimy, tym bardziej że po naszych zajęciach zaświeciło słońce.