Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Akcję BohaterON uważamy za rozpoczętą!

Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy literaturę wojenną dla dzieci i młodzieży, obrazy Andrzeja Wróblewskiego i wysłuchaliśmy przemówienia Mariana Turskiego z okazji 76.rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. A na koniec wspólnie stworzyliśmy gazetkę.