Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W grudnia i listopadzie na oddziałach szpitalnych odbyły się zajęcia „ Jak bezpiecznie poruszać się w sieci”.

Zajęcia te dotyczyły zagadnień jak pod względem użytkowym, technicznym obsługiwać sieć. Zaprezentowano bezpieczne użytkowanie pod względem wskazówek bezpiecznego użytkowania Internetu, rodzajów złośliwego oprogramowania. Uczniowie poznali sposoby tworzenia bezpiecznego hasła, strony do weryfikacji i menadżery do zarządzania  bezpiecznego logowania. Uczniowie mieli okazję usystematyzować i poszerzyć wiedzę o falach elektromagnetycznych oraz poznać wpływ promieniowania na zdrowie człowieka np. przedstawiona została  kontrowersyjna technologia  konserwowania żywności  falami gamma. Dowiedzieli się także,  w jaki sposób odbywa się transmisja danych za pomocą telefonu komórkowego  oraz łącz satelitarnych a także jak bezpiecznie korzystać  z komórki(wg. zaleceń WHO).