Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dnia 25 lutego odbyły się zajęcia pt. “Bezpieczny Internet w czasach pandemii”.

Zaprezentowano dziedziny życia w jakich wykorzystuję się aktualnie Internet i jego wpływ na nasze funkcjonowanie. Zwrócono uwagę, że Internet w obecnych czasach niesie większe zagrożenie uzależnienia niż wcześniej. Uczniowie wykonali plakaty związane z tematem zajęć.