Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

13 czerwca na jednym z oddziałów odbyły się zajęcia dla klas 4-8 i liceum pt. „Historyczne kodowanie” .

Zajęcia prowadzone były metodą rotacyjną, podczas których dwie grupy przemieszczając się pomiędzy różnymi stacjami podejmowały się wykonywania kolejnych zadań. Zadania dotyczyły okresu zaborów i walki o niepodległość. Jednym z zadań było rozszyfrowanie ważnych postaci z lat 1795 – 1918 oraz zaznaczenie granic Polski po odzyskaniu niepodległości i ich zakodowanie, ulubionym przez dzieci i młodzież robotem Ozobotem.