Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W środę 3 kwietnia odbyły się zajęcia „ Jak poruszać się  bezpiecznie w sieci”. Przedstawione zostały zagrożenia informatyczne i fizyczne związane z korzystaniem z  Internetu. Zaprezentowano też, jak wszechstronne mogą być działania hakerskie, jak powinno przebiegać prawidłowe logowanie oraz wskazówki bezpieczeństwa użytkowania Internetu. Dzieci poznały rodzaje fal elektromagnetycznych w tym Internetowych, ich wpływ na zdrowie człowieka oraz techniczne możliwości sprzętu w eliminacji fal z naszego otoczenia. Zajęcia uwieńczały udział w projekcie pod hasłem: „Dzień bezpiecznego Internetu – działajmy razem”.