Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

… to doskonały sposób na rozwijanie logicznego myślenia, dedukcji oraz obserwacji.

Na początku zajęć nastąpiło wyjaśnienie, na czym polega kodowanie oraz jak działa mysz. Następnie uczniowie musieli samodzielnie ułożyć trasę dla robota-Myszki, ustawić odpowiednio przeszkody, zakodować jej trasę oraz poprowadzić ją do serka. Dzieci miały do dyspozycji pomocne karty, aby zakodować robota. Na zakończenie zajęć uczniowie mogli skorzystać również z programowania w sieci.