Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W dniu 30.09.2022 r. odbyła się uroczysta konferencja dla nauczycieli szkół szpitalnych w Polsce. Stanowiła ona podsumowanie naszego szkolnego projektu Erasmus + pod hasłem „Pedagog szpitalny – wrażliwość, optymizm, profesjonalizm”.

Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie wspomnianych działań oraz zachęcenie innych szkół do udziału w programie Erasmus +. Pani Dyrektor Beata Łukomska wystąpiła w roli ambasadora międzynarodowej organizacji HOPE, zrzeszającej nauczycieli szkół szpitalnych. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości, z którymi dzieliliśmy się doświadczeniami z realizacji zadań projektowych. Szczególne wystąpienie miały nauczycielki z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Szczegółowo zaprezentowały swój projekt: „Z  Erasmus + uczymy się, aby lepiej uczyć”. Wspólne dyskusje stały się inspiracją do tworzenia nowych inicjatyw. Dużym wsparciem dla nauczycieli było kompendium wiedzy dotyczące etapów konstruowania projektu oraz formalności z tym związanych. Konferencję zwieńczył akcent kulturalny. Była to gawęda literacka o czytaniu z dziećmi i dla dzieci, w mistrzowskim wykonaniu wykładowczyni i trenerki Pani Małgorzaty Swędrowskiej. Spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze i uświadomiło nam potrzebę nieustannego rozwoju kompetencji zawodowych, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację konferencji.

 

****************