Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

6 czerwca odbył się, jak co roku, konkurs matematyczno-przyrodniczy „Koło fortuny”. Uczniowie w miłej, radosnej atmosferze podsumowali swoją wiedzę, odpowiadali na pytania z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody i informatyki. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali drobne upominki.