Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Konkurs Pięknego Czytania, organizowany w naszej szkole po raz piąty, cieszy się wśród uczniów dużą popularnością. 22 maja 2019 zgromadziliśmy się w auli szpitala, by wysłuchać utworów poetyckich, które w tym roku, poświęconym setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ujmowały temat Ojczyzny na wiele różnych sposobów. Były ulubione wiersze polskich autorów, takich jak Brzechwa czy Tuwim, były wiersze o Polsce, były też w końcu teksty o Wandzie Błeńskiej. Jury pod przewodnictwem pani dyrektor Beaty Łukomskiej oraz zgromadzona publiczność z uwagą przysłuchiwali się przygotowanym interpretacjom i nagradzali brawami wszystkich uczestników. W czasie obrad jury – dzieci, młodzież, a także rodzice i nauczyciele śpiewali „Płynie Wisła, płynie”, uczyli się krakowiaka, który to taniec dostarczył wszystkim dużych emocji i sporo zabawy, oraz skandowali hasło : „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”- fragment wiersza Ryszarda Przymusa. Na zakończenie uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książkowe nagrody, a wspomnienia z mile przeżytych chwil na pewno na długo zostaną w ich pamięci.