Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

5 grudnia odwiedził nas Teatr „Baam, Baamm” z Krakowa z przedstawieniem pt.: „Prawdziwa Historia Św.Mikołaja”. Dzieci poznały historię Św. Mikołaja i jego „zastępców” z różnych krajów świata – Befanę z Włoch, Sveti Nicola z Chorwacji. Szczególnie postać wiedźmy Befany bardzo spodobała się dzieciom. Na zakończenie spotkania Mikołaj wręczył dzieciom upominki.