Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w projekcie „Razem w Klasie – Szkoła Dobrostanu” realizowanego wraz z Fundacją „Szkoła z Klasą”.

W ramach projektu odbyły się zajęcia dotyczące wspierania zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Na zajęciach uczniowie rozwinęli umiejętność budowania porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, pochodzeniu etnicznym oraz doświadczeniu życiowym.