Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Pielęgnujcie swoje marzenia”.

 

Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji Światowego Dnia Misyjnego

„Pielęgnujcie swoje marzenia” – Wanda Błeńska

 

Święci są wśród nas – Wanda Błeńska

 

 

Regulamin szkolnego konkursu Zespołu Szkół nr 110 w Poznaniu:

 

1.  Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół nr 110 w Poznaniu. Osoba odpowiedzialna: Aldona Borkowska, e-mail do kontaktu: aldona.borkowska@zss110.pl

2. Cele konkursu: Kształtowanie postawy altruizmu wobec osób potrzebujących pomocy w krajach misyjnych. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o pracy świeckiej misjonarki Wandy Błeńskiej posługującej w Ugandzie. Rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży.

3. Zasady konkursu:

– Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej ZSS nr 110.

 – Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

* kategoria I: dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej,

* kategoria II: dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

Uczestnicy wykonają pracę plastyczną pt.: 

  „Pielęgnujcie swoje marzenia” – Wanda Błeńska

 

Praca polega na tym, aby narysować, namalować na kartce papieru swoje marzenia.

 –  Format pracy dowolny.

 –  Technika wykonania: dowolna, płaska (rysunek, malarstwo, grafika).

–   Pracę do 20 X 2021 r. wraz z potrzebnymi dokumentami będą zbierać nauczyciele, wychowawcy na oddziałach szpitalnych.

 

Potrzebne dokumenty: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

– Pracę na odwrocie należy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.

 – Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz za udział w konkursie zostaną wysłane pocztą. Dyplomy mogą zostać dostarczone indywidualnie, jeżeli uczeń przebywa w tym czasie w szpitalu.

– Pracę oceni Jury powołane przez Zespół Szkół nr 110 w Poznaniu, a o wynikach autorzy prac dowiedzą się na stronie internetowej szkoły lub na Facebooku szkoły 26 X 2021 r.

– Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.

– Uczestnik składa jedną pracę.

– Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu.