Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Przyłączyliśmy się do akcji edukacyjno-promocyjnej  pt.: „Szkoła na linii frontu”, organizowanej w ramach IV konkursu „Żywe powstanie  2022”.

Akcja ma na celu wspólne działania w krzewieniu  myśli patriotycznej, kształtowanie w młodzieży szkolnej umiejętności tworzenia ciekawych prac plastycznych techniką malarską oraz pisanie wierszy o Powstaniu Wielkopolskim. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą szkolną dzięki ciekawej inicjatywie z Fundacją „Instytut Poznański” pielęgnujemy pamięć ważnych zdarzeń z historii Polski.