Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W marcu, w nawiązaniu do świąt Wielkanocnych, w cyklu pt. „Sztuka puka do malucha” sięgnęliśmy do malarstwa Kazimierza Sichulskiego.

Był on wybitnym przedstawicielem folklorystycznego nurtu w sztuce Młodej Polski. Wiejska sielanka, ludowe wierzenia i obrzędy dyktowane naturalnym rytmem pór roku, to tematyka jego prac. Fascynacja Huculszczyzną, nowatorska metoda pracy w plenerze, bezpośredni kontakt z przyrodą uwrażliwiły artystę na zachodzące w naturze relacje świetlno-barwne. W jego dziełach widoczna jest skłonność do dekoracyjnej, giętkiej linii, stylizacji form, silnych, nasyconych barw. Tryptyk Sichulskiego pt. „Niedziela palmowa” stał się inspiracją dla naszych pacjentów, do wykonania różnorodnych prac o tematyce wielkanocnej.